نوامبر 6, 2021 توسط دکتر هما حکمت 0 دیدگاه

سونوگرافی غربالگری دوم

سونوگرافی غربالگری دوم

سونوگرافی غربالگری بررسی ناهنجاری های جنینی یا همان anomaly scan ، سونوگرافی است که در آن به بررسی دقیق ناهنجاری های جنینی می پردازند .

در ایران با توجه به محدودیت های سقط جنین از نظر فقهی و شرعی ، این سونوگرافی معمولا تا قبل از هفته ۱۹ بارداری انجام می شود .

سونوگرافی غربالگری دوم

 

چه مواردی در سونوگرافی غربالگری قابل رویت می باشد؟

هرچند سونوگرافی غربالگری از نظر تعیین ناهنجاری های جنینی بسیار ارزشمند است ، اما بعضی اشکالات مثل ناهنجاری های انگشتان یا گوش در این سونوگرافی قابل تشخیص نیست .

همچنین در این سونوگرافی ، قلب به طور مختصر بررسی می شود و اشکالات قلبی مثل سوراخ های بین حفره های قلبی یا جابجایی رگها قابل تشخیص نیستند .

همینطور بعضی از مشکلات ژنتیکی مثل سندروم داون با ناهنجاری هایی مثل طول کوتاه استخوان بینی همراه هستند ، اما بسیاری از مشکلات ژنتیکی و متابولیک ، با سونوگرافی قابل تشخیص نیستند .

پس به طور کلی میتوان گفت سونوگرافی ناهنجاری های جنینی هرچند بسیار مفید است ، اما به طور صد درصد تمام ناهنجاری ها را مشخص نمی کند .

سونوگرافی غربالگری دوم