دسته: بارداری و زایمان

زایمان طبیعی

زایمان طبیعی چیست؟ زایمان اوج دوران بارداری یک زن است که شامل خارج شدن یک یا چند نوزاد از رحم مادر است. زایمان طبیعی روشی از زایمان با «تکنولوژی پایین» است. در زایمان طبیعی فرد […]